Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen
wat je er als consument in alle redelijkheid van mag verwachten.
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in
topconditie aan je te leveren. Komt het toch voor dat een product beschadigd
geleverd wordt of niet doet wat het moet doen, kan je dus aanspraak maken
op de wettelijke garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden
na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken.


Als een artikel beschadigd bij je aangekomen is, neem dan dus contact met ons op.
We zoeken zo snel mogelijk naar een goede oplossing. Indien het gebrek binnen de garantie valt,
dan zullen wij uiteraard kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten
Heb je een klacht? Dan horen wij dat graag zodat we jou meteen kunnen helpen!
Meld je klacht eerst bij ons door te mailen naar contact@siemvaneek.nl.
Samen zoeken wij naar de beste oplossing en ons uitgangspunt is dat jij tevreden bent.